Utvendig vask

Tjeneste beskrivelse

Hus og andre bygninger har behov for årlig rengjøring. Med mobil høytrykkspyler så utfører vi vask av fasader, med både husvask- og kraftvaskmiddel.

Husvask brukes for årlig rengjøring av fasade, for å unngå sopp- og algevekst.

Kraftvask brukes før påføring av ny maling/beis, for å hindre at sopp og alger vokser bak.

  • Tjeneste utføres: Sommer

Bestill tjeneste